Ο Ερρίκος Μπελιές γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει έξι (6) ποιητικές συλλογές και έχει μεταφράσει είκοσι τέσσερα (24) πεζογραφήματα και τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) θεατρικά έργα. Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Θεατρικών Δικαιωμάτων «Θέσπις», μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων και μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

+ Δίδαξε στη Σχολή μέχρι τον Ιανουάριο του 2016…