Η σχολή στεγάζεται σε ένα τριόροφο κτήριο στη οδό Ιπποκράτους 70, στην Αθήνα, ΤΚ 10680.

Τηλέφωνο: 210 3603941 – e-mail: edu@theatro-technis.gr

Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, 13.00-18.00.

Υπεύθυνη: Γεωργία Σιδέρη