Οι μαθητές της Σχολής, παράλληλα με τα υποχρεωτικά μαθήματα των σπουδών τους, παίρνουν μέρος και σε ποικίλες δραστηριότητες, που οργανώνει η Σχολή σε συνεργασία με πολιτιστικούς ή κοινωνικούς φορείς και έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.