Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Ιπποκράτους 70

www.theatro-technis.edu.gr


Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 3603941

Γραμματεία: Γεωργία Σιδέρη

Email: edu@theatro-technis.gr

 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας για τα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Τηλέφωνο:  6945798883 – Email : akapsampeli@hotmail.com