Από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, για το έτος 2018-2019.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

 Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο κτήριο της Σχολής (Ιπποκράτους 70), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1μμ-6μμ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά
α) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (επικυρωμένο).
β) 2 έγχρωμες φωτογραφίες.
γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο).
δ) Εξέταστρα, 30 €

—————————————————————

Εισαγωγικές εξετάσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

α’ φάση: από 18 Σεπτεμβρίου

β’ φάση:  από 25 Σεπτεμβρίου

—————————————————————

Οι υποψήφιοι εξετάζονται  σε ένα θεατρικό μονόλογο, ένα ποίημα και ένα τραγούδι, δικής τους επιλογής.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται για επανεξέταση στη β’ φάση θα πρέπει να παρουσιάσουν έναν δεύτερο μονόλογο και έναν μονόλογο που θα τους προταθεί από την επιτροπή των εξετάσεων, μετά την πρώτη εξέταση. Στην επανεξέταση μπορεί να τους ζητηθεί να αυτοσχεδιάσουν σε ένα θέμα και να εξεταστούν σε γενικές γνώσεις για το Θέατρο και την Τέχνη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Ο αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα.

—————————————————————

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή διενεργούνται από την επιτροπή καθηγητών της σχολής. Η κρίση των μελών της επιτροπής είναι απολύτως υποκειμενική, εφόσον τα κριτήρια είναι προσωπικά, καθώς  πρόκειται για διαγωνισμό καλλιτεχνικών ικανοτήτων. 

Η εισαγωγή υποψηφίου στη σχολή γίνεται με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής των εξετάσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μελών της επιτροπής ο υποψήφιος καλείται σε επαναληπτική εξέταση και -αν χρειαστεί- δυο ή τρεις φορές μέχρι να επιτευχθεί ομόφωνη απόφαση, τόσο για την επιτυχία όσο και για την απόρριψη. 

Το σκεπτικό της  απόρριψης ή της  επιτυχίας δεν είναι ανακοινώσιμο στους υποψηφίους. 

—————————————————

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης τηλεφωνικά από τη Σχολή.